Kurs w ramach przedmiotu "Technologia informacyjna" (1 rok)